18.04.14 – St.Thomas-Kirche, Frankfurt/Main

J.S.Bach
Johannes-Passion
18.04.14 um 17:00, St.Thomas-Kirche, Frankfurt/Main

Solisten
Thomas-Kantorei
La Tirata
Anette Sichelschmidt, Konzertmeisterin
Tobias Koriath, Leitung

Eintrag in Konzerte, Konzerte im Jahr 2014.